Aller au contenu principal

Het ventilatieprestatieverslag is een document dat op een overzichtelijke wijze een overzicht geeft van de diverse aspecten van het ventilatiesysteem:

  • Het document maakt voor alle betrokkenen duidelijk wat gerealiseerd is.
  • Het laat toe om af te toetsen of de oorspronkelijk voorziene prestaties effectief gerealiseerd werden, bijvoorbeeld door vergelijking met het lastenboek of met het ventilatievoorontwerp.
  • Het document kan nuttig zijn op lange termijn bij eventuele onderhoudswerkzaamheden.

Teneinde een eenduidige interpretatie toe te laten van de inhoud van een prestatieverslag en om prestatieverslagen onderling te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat de inhoud en bepalingsmethodes zo eenvormig mogelijk zijn.

Daarom omvat het VPV onder andere volgende documenten:

  • As-builtplan van de installatie, met aanduiding van de plaats van de leidingen, hun diameters, plaats van bijkomende elementen, zoals geluidsdempers,…
  • Een Nederlandstalige handleiding van het geplaatst toestel en de onderhoudsinstructies voor het toestel en, indien van toepassing, de verschillende deelcomponenten van de installatie;
  • Een inregelrapport met vermelding van de gemeten debieten per ventilatieopening en per ruimte. De gemeten debieten worden vergeleken met de ontwerpdebieten. Daarnaast wordt het werkelijke vermogen (actief vermogen) van de installatie gemeten. Dit inregelrapport en de erop vermelde waarden kunnen worden gebruikt voor de EPB-aangifte.