Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een rioolkeuring?

Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel. De keurder gaat hiervoor na of het rioolstelsel op uw eigendom volledig gescheiden is, d.w.z. of het regenwater (RWA - regen water afvoer) en het vuile water (DWA - droog weer afvoer) volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er geen vuil water in het regenwatercircuit mag komen, maar ook andersom, dat er geen regenwater in het vuilwatercircuit mag belanden! Indien uw stelsel hieraan voldoet, en ook aan alle overige eisen (aanwezigheid septische tank, regenwaterput, infiltratievoorziening,...) kan de keurder u een conformiteitsattest afleveren. Wanneer dit in orde is, kan de aansluiting worden doorgevoerd. Aquaflanders of Vlario zijn de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de conformiteit van de uitgevoerde keuringen. Eventuele klachten over het niet-voldoen van de installaties of op de bemerkingen kunnen via hun website ingediend worden.

Dien ik een keuring uit te laten voeren?

Bij nieuwbouw zal u steeds een keuring moeten laten uitvoeren vooraleer u kan aanluiten op het rioleringsstelsel. Het is aan de rioolbeheerder om te beslissen of zij een keurder aanstellen, dan wel of de bouwheer er zelf voor instaat. In het laatste geval, kan u hiervoor bij ons terecht. Neem hiervoor wel tijdig contact met ons op, zodanig dat u bij de bouw kan rekening houden met de vereisten enerzijds, en het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal anderzijds. Ook kan dan het tijdstip van de plaatselijke controle zo gekozen worden dat het stelsel maximaal visueel te inspecteren is.
Sowieso valt het aan te bevelen de rioleringswerken gedegen fotografisch te documenteren. Wanneer het volledige stelsel aan de hand van foto's overlopen kan worden, zijn verder ingrepen of tests vaak overbodig. 

Hoeveel kost die keuring me?

Ons tarief voor een rioolkeuring voor een nieuwe aansluiting bedraagt 200 excl. BTW. Hierbij gaan we ervan uit dat voldoende bewijsmateriaal voorhanden is. Bestellen kan via ons contactformulier