Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze basisprijs (standaard project) bedraagt:

  • 650 euro excl BTW voor verbouwingen
  • 800 euro excl BTW voor ingrijpende energetische renovatie (IER - zie verder)
  • 950 euro excl BTW voor nieuwbouw van woningen inclusief bouwknopen methode B

Dit omvat steeds: 

  • Voorcalculatie met feedback
  • Opstellen en indienen startverklaring
  • Beschikbaarheid voor feedback tijdens de werken
  • Opstellen en indienen eindverslag

Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2011 dienen bouwkopen in rekening gebracht te worden. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren, die elk een verschillende meerkost met zich meebrengen: 

  • Forfaitaire toeslag: Bij deze methode wordt een forfaitaire toeslag ingerekend bij de berekening van het K-peil. Hierdoor verhoogt het K-peil met 10 punten, waardoor deze methode niet aan te raden valt. Deze methode brengt echter geen meerkost met zich mee.
  • Methode van EPB-aanvaarde bouwknopen: Deze methode is een vereenvoudigde berekeningsmethode, en maakt gebruik van een aantal standaard bouwknopen, aangevuld met al dan niet aanwezige niet-EPB-aanvaarde bouwknopen die worden doorgerekend door de verslaggever. De aanvaarde bouwknopen geven aanleiding tot een toeslag op het K-peil van 3 punten, de niet-aanvaarde bouwknopen brengen – afhankelijk van de uitvoering – een variabele toeslag met zich mee van -3 tot +3 punten.  Deze methode draagt een meerkost van 200 euro excl. BTW.
  • Gedetailleerde methode: Bij deze methode worden alle bouwknopen gedetailleerd doorgerekend door de EPB-verslaggever. Hierdoor ontstaat een variabele K-peil toeslag.  Deze toeslag kan negatief, maar ook positief zijn, afhankelijk van de uitvoering. Voor deze methode rekenen wij een meerkost van 95 euro excl. BTW per type bouwknoop.

Voor verbouwingen vanaf 1 januari 2015 wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gewone verbouwing en een ingrijpende energetische renovatie (IER). Een IER is een verbouwproject waarbij minimaal 75% van de gebouwschil wordt vernieuwd of gerenoveerd (bv na-isolatie muren, isolatie dak, vernieuwen ramen...) en sommige technieken worden vervangen of vernieuwd (bv SWW, CV,..).Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan spreken we over een gewoon verbouwproject.
Voor beide soorten verbouwprojecten zijn andere eisen van toepassing.
Voor bouwaanvragen ingediend in 2014 of vroeger gelden de prijzen van een eenvoudige verbouwing.

Indien u een offerte wenst voor uw project, eventueel in combinatie met andere diensten, geef dan hier uw gegevens door en wij bezorgen u zo snel mogelijk een prijsofferte op maat.