Overslaan en naar de inhoud gaan

Energieprestatie en Binnenklimaat

Het letterwoord EPB staat in het Nederlands voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. De energieprestatieregelgeving beoogt enerzijds immers een hoge standaard op het gebied van energiehuishouding, maar anderzijds ook het leefbaar houden van goed geisoleerde gebouwen. Aangezien goede isolatie gepaard gaat met een verhoogde luchtdichtheid van het gebouw, dient daarbij ook aandacht besteed te worden aan een performant ventilatiesysteem voor de aanvoer van verse lucht, en de afvoer van bijvoorbeeld vocht.

Kostprijs

Onze prijzen starten vanaf  650 euro excl. BTW voor verbouwing en 950 euro excl. BTW voor nieuwbouw. Meer informatie over onze prijszetting vindt u hier, en u kan hier rechtstreeks een offerte opvragen.

EPB-verslaggeving: hoe gaat het in zijn werk? 

Zodra u een eerste (bijna) finale versie heeft van de bouwplannen, kan u ons contacteren voor het opmaken van een offerte. Meer informatie omtrent onze prijzen vindt u hier.

- Voorcalculatie

Indien u beslist met ons in zee te gaan voor uw EPB-verslaggeving, vragen wij u zoveel mogelijk concrete informatie (indien beschikbaar): 

  • laatste versie van de bouwplannen (voor verbouwing: bestaande en nieuwe toestand)
  • lastenboeken
  • details van bouwknopen

Op basis hiervan maken wij een eerste berekening van het E- en/of K-peil van het gebouw. Bij complexere dossiers maken we daarvoor steeds gebruik van een 3D-ontwerp.

De resultaten van deze berekening brengen we samen in een eerste rapport. Hierin wordt een duidelijk overzicht gegeven van de verschillende resultaten. Indien bepaalde aspecten niet voldoen aan de eisen, geven we dit duidelijk aan, en stellen we oplossingen voor of kijken we samen naar haalbare alternatieven. Het rapport wordt geüpdatet en op basis van de nieuwe resultaten wordt de startverklaring opgesteld, ten laatste 8 dagen voor het starten van de werken.

- Opvolging

Gedurende de bouwwerken vragen wij u om zoveel mogelijk documentatie bij te houden over de gebruikte materialen en technieken. Daarnaast brengen we indien nodig één of meerdere werfbezoeken. Uiteraard zijn we daarbij steeds bereikbaar voor bijkomende vragen en helpen we u graag met extra advies.

- Eindverslag

Ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning of het gebouw, dient het eindverslag ingediend te worden. Hiertoe brengen we een laatste bezoek aan het afgewerkte project, en overlopen we samen met u de gebruikte materialen en technieken. Op basis hiervan wordt een finale berekening gemaakt, en wordt het EPB-verslag of de EPB-aangifte opgesteld. Dit wordt vervolgens ingediend bij het Vlaams Energieagentschap. Bij nieuwbouwprojecten krijgt u tenslotte ook een EnergiePrestatieCertificaat (EPC), dat u tot 10 jaar later kan gebruiken voor het verkopen of verhuren van de woning.

Waarom kiezen voor Egeon?

Met Egeon kiest u voor:

 

Gestelde Eisen

De belangrijkste eisen van de energieprestatieregelgeving worden vastsgelegd door middel van twee kengetallen: het E-peil en het K-peil.
Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning en de vaste installaties ervan onder standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Het E-peil hangt o.a. af van de compactheid van de woning, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, enzovoort.
Het K-peil is daarentegen een maat voor de globale warmte-isolatie van het gebouw. Een verbetering van het K-peil brengt daardoor automatisch ook een verbetering van het E-peil met zich mee.