Overslaan en naar de inhoud gaan

In het kader van waterkwaliteitsdoelstellingen en klimaatadaptatie gaat steeds meer aandacht naar het bewust omspringen met water. Elke druppel telt!

Wij zorgen ervoor dat uw project de watertoets doorstaat. Wij ontwerpen en dimensioneren:

  • buffer en infiltratiemaatregelen
  • waterdoorlatende verhardingen
  • waterhergebruikinstallaties.
  • vuilwater- én hemelwaterriolering, inclusief de nodige pompstations
  • Installaties voor individuele behandeling van afvalwater

Wij rekenen de projecten door, toetsen het aan de ontwerpcriteria en bepalen de impact op het afwaartse watersysteem. Bij Egeon leggen we de focus op groenblauwe ontwerpen: we proberen het hemelwater op een zo natuurlijk mogelijke manier te integreren in uw project.

Prijzen of meer info?

Voor deze studies moeten we steeds een offerte op maat opmaken. Vraag gerust vrijblijvend uw offerte of meer informatie.