Overslaan en naar de inhoud gaan

Egeon kan u helpen bij het opvolgen van de staat van uw fotovoltaïsche zonnepanelen. Zoals u weet zijn er twee belangrijke redenen om uw PV-installatie in optimale staat te houden:

Vooreerst uw veiligheid: Zonnepanelen kunnen tijdens hun werking erg warm worden. Oppervlaktetemperaturen tot 70-80 °C zijn geen uitzondering. Indien er zich op een paneel beschadigde of defecte cellen bevinden, kan de temperatuur plaatselijk veel hoger oplopen, met als gevolg een sterk verhoogde kans op brand! Om uw veiligheid en deze van uw gezinsleden of medewerkers te garanderen is het dus van belang om op regelmatige basis (bv jaarlijks) uw PV-installatie te laten nakijken door een onafhankelijke partij. Op deze wijze heeft u, indien beschadigingen worden vastgesteld, een onafhankelijk rapport dat de installateur de nodige stappen moet ondernemen voor het vervangen van het defecte paneel.

Een tweede aspect is het rendement van uw PV-installatie zo hoog mogelijk te houden. U heeft een grote investering gedaan en wil natuurlijk dat deze investering zo goed mogelijk rendeert. Daarom is preventief onderhoud op uw installatie van belang. Door op regelmatige basis de staat van uw installatie op te volgen, en bij mogelijke defecten zo snel mogelijk op de hoogte te zijn (met indicatie waar het probleem ligt ipv een standaardmeting van de strings waarbij enkel een verlaagd voltage kan worden vastgesteld), kan u zeker zijn van een rendabele PV-installatie. 
 

Thermografische controle PV

Problemen in de werking van uw installatie kunnen dus aan de hand van veranderingen in de thermische eigenschappen van de kristallijne cellen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, met een thermische camera snel ontdekt worden. Volgende items kunnen op eenvoudige wijze worden vastgesteld:

  • Kortsluiting in de kristallijne cellen van het paneel
  • Zware vervuiling van de cellen (linkse foto)
  • Binnengedrongen vocht in het paneel (waterdichting vertoont gebreken)
  • Scheuren in de cellen
  • Barsten in het beschermglas
  • Een slecht contact tussen het de elektrische geleiders en de zonnecellen of defecte bypass-dioden
  • Niet aangesloten of verkeerd aangesloten modules (fouten in de stringaansluiting)
  • Slechte contacten aan de omvormer of netontkoppelbeveiliging (rechtse foto)