Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke basis

De basis van veiligheidscoördinatie (VC of VCO) is het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (zijnde alle bouwplaatsen in België). Welzijn wordt hierbij erg breed gezien en omvat volgende deelaspecten:

 • Arbeidsveiligheid
 • Bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • Psychosociale belasting
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • Maatregelen rond leefmilieu

Naast de bepalingen welke maatregelen de werkgever moet treffen, en welke voorzorgsmaatregelen de werknemer in acht moet nemen, staat ook een gedeelte van de wet in het kader van “Werken met derden”. Deze werken dienen onder andere gecoördineerd te worden.
Naast de algemene wet zijn er de verschillende KB’s die uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen. Deze zijn verzameld in de Codex. Ook verscheidene artikels van het ARAB zijn intussen overgenomen door de Codex.

In de praktijk

Praktisch bestaat de eigenlijke taak van de veiligheidscoördinator (vco) uit twee onderdelen:

De “veiligheidscoördinator ontwerp” komt aan het werk voor de eigenlijke start der werken. Hij is betrokken bij het volledige ontwerp van het project, zowel naar bouwkundige aspecten toe, als naar technieken.
Zijn eigenlijke taak is erover te waken dat:

 • Het bouwproject geen vereisten voorschrijft waarvan te voorzien is dat deze gevaarlijke situaties zal opleveren (dit kan door spreiding in tijd, andere technieken in bestek voorschrijven,…)
 • Het bouwproject later op een veilige en gezonde manier kan worden onderhouden. Dit houdt onder meer in: reinigen van de ramen, onderhoud technieken, onderhoud van het dak,… De veiligheidscoördinator staat dan ook in voor het post-interventiedossier: het dossier voor latere interventies in het gebouw mbt onderhoud of herstellingen
 • Hij moet de bouwheer adviseren over de keuze van aannemer mbt veilige werkmethoden door in het bestek items over veilig werken op te nemen die de aannemer moet aanvullen met eigen voorziene technieken en middelen + de kostprijs van deze maatregelen.
 • Het aangaven van kritieke punten in het bouwproces mbt veiligheid tussen de verschillende bouwactoren/aannemers

Voor het aanvatten der werken, maakt de VCO-ontwerp zijn ontwerpdossier over aan de bouwheer. Dit dient te gebeuren dmv een schriftelijk proces-verbaal van overdracht.


De “veiligheidscoördinator uitvoering” is de meest gekende: deze is namelijk op regelmatige basis aanwezig op de werf. Zijn taak bestaat erin:

 • Het coördineren van de werkzaamheden mbt veiligheid tussen de verschillende aannemers
 • Het coördineren van de werkzaamheden mbt veiligheid op de kritieke punten van het bouwproces. Dit zijn de gevaarlijkste momenten tijdens het bouwen, welke werden vastgelegd tijdens de voorbereiding. Op de aanvang van deze momenten zou de VCO steeds aanwezig moeten zijn.
 • Het opmaken en vervolledigen van het post-interventie-dossier.

Dit dossier wordt na het beëindigen van de werken overgemaakt aan de bouwheer (opnieuw met PV van overdracht). Dit is een erg belangrijk document. Het bevat niet enkel een overzicht van alle gebruikte materialen, technieken,… het is ook onontbeerlijk voor de verkoop van het project. Zonder post-interventiedossier kan de notaris namelijk geen akte verlenen van bouwwerkzaamheden die vergund werden na mei 2001.

Waarom kiezen voor Egeon?

 • Onze veiligheidscoördinatoren hebben een jarenlange ervaring op vlak van veiligheid.
 • Onze veiligheidscoördinatoren komen steeds meerdere malen tijdens het bouwen op de werf zelf
 • Wij hebben een hands-on mentaliteit: onze coördinatoren nemen niet vlug enkele foto’s om dan te rapporteren via e-mail: zij spreken met de mensen aanwezig op de werf en adviseren hen hoe veiliger te werken.
 • Wij kunnen zowel VCO-ontwerp als VCO-uitvoering aanbieden. De opvolging van deze werven gebeurt steeds door dezelfde coördinator, waardoor zijn kennis van het dossier niet verloren gaat bij omschakeling van ontwerp naar uitvoering.

Prijs

Onze basisprijs voor veiligheidscoördinatie bedraagt 750 euro excl btw. De prijs is natuurlijk  afhankelijk van de complexiteit van het project.