Overslaan en naar de inhoud gaan

Steeds beter isoleren en luchtdichter bouwen zijn noodzakelijk voor het behalen van de huidige EPB-eisen voor nieuwbouw. Hoewel beide zorgen voor zeer grote energiebesparingen, kunnen ze een potentieel gevaar vormen voor de leef- en werkomgeving in gebouwen. Het onderdeel binnenklimaat in de EPB-regelgeving dient daarom met evenveel zorg te worden uitgevoerd.

Een gezond binnenklimaat wordt, naast het vermijden van koudebruggen, voornamelijk bevorderd door een goed uitgewerkt ventilatiesysteem.

Op het gebied van ventilatiesystemen biedt Egeon volgende diensten aan:

 

Ventilatiesystemen

Er bestaan 4 basisprincipes van ventilatiesystemen:

  Natuurlijke toevoer Mechanische toevoer
Natuurlijk afvoer Systeem A Systeem B
Mechanische afvoer Systeem C Systeem D

Hoewel een ventilatiesysteem type A nog steeds regelmatig gebruikt wordt bij verbouwprojecten, komt dit in nieuwbouwwoningen nog nauwelijks voor.

Het ventilatiesysteem type B wordt, hoewel toegestaan, in België niet toegepast.

Systeem C ventilatie is een klassieke ventilatievorm in verbouwprojecten. Het ventilatiesysteem wordt hierbij al dan niet gecentraliseerd toegepast. In nieuwbouwprojecten wordt gebruik gemaakt van vraaggestuurde ventilatiesystemen C. Er bestaan meerdere systemen bij verschillende producenten die zijn goedgekeurd door het VEA en kunnen zorgen voor een verlaging van het E-peil van een nieuwbouwproject (zie: http://energiesparen.be/epb/prof/gelijkwaardigheid).

Een ventilatiesysteem type D wordt ook wel balansventilatie genoemd. De meest recente types voor residentiële toepassingen hebben steeds een warmterecuperatiesysteem. Deze warmteterugwinning vindt plaats via een warmtewisselaar of een warmtewiel. Voor Vlaanderen is het erg belangrijk dat een ventilatiegroep getest is volgens Bijlage 5 – Bijlage G van EN308. Via volgende link vindt u een overzicht van alle goedgekeurde ventilatiegroepen: http://www.epbd.be/media/pdf/donnees_produits_peb/product_data/4.4_ventil_NL.pdf.

Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van een ventilatiesysteem is het van groot belang dat dit goed is ingeregeld en het kanalennet van goede kwaliteit is. Deze 2 factoren worden eveneens in de EPB-regelgeving geëvalueerd via de uitvoeringskwaliteit (m-factor) van het ventilatiesysteem. Egeon kan voor u zowel het ventilatiesysteem inregelen als de luchtdichtheid van het kanalennet uitmeten.