Overslaan en naar de inhoud gaan
Impact corona op EPC - afbeelding

1. Tijdstip voor de aanwezigheid van het EPC bij verkoop en verhuur verschoven naar het verlijden van de authentieke akte en het sluiten van de huurovereenkomst

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, immobiliënkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020) verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Concreet geldt het volgende:

Voor VERKOOP

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
  • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.


Voor VERHUUR:

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt verleden.
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

 

2. Plaatsbezoeken

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Volgens de beslissingen van de federale overheid mogen tijdens de periode waarbinnen de coronamaatregelen gelden reeds lopende verkoopsprocedures nog worden afgerond, maar mogen er geen nieuwe verkoopsprocedures worden opgestart.
Aangezien de opmaak van het EPC doorgaans deel uitmaakt van het proces dat leidt tot de verkoop, betekent dit dat er enkel nog voor lopende verkoopsprocedures een EPC mag worden opgemaakt.

In dit kader dienen bij dergelijke lopende procedures de regels met betrekking tot “social distancing” steeds te worden gerespecteerd.

Bijkomend dient echter ook rekening te worden gehouden met het uitstel over het moment dat het EPC beschikbaar moet zijn dat op 3 april 2020 door de Vlaamse Regering werd beslist. Indien bij een lopende verkoopsprocedure toch nog een EPC moet worden opgemaakt, dan stemt men dit beter af op de daarin vervatte timing.
Een gelijkaardige redenering geldt bij huur.

Het is niet verboden om een woning te publiceren op een website, maar aangezien toch geen huisbezoeken mogen plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen, heeft dit in principe weinig zin. Ook in het kader van nieuwe verhuurovereenkomsten geldt het verbod van huisbezoeken.

Gedurende de periode van de coronamaatregelen zullen er dan ook geen controles op aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC worden uitgevoerd door het VEA.

De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt echter niet volledig. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoops- en verhuurprocedures (zie punt 1).
De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.

Aangezien sowieso geen nieuwe procedures mogen worden opgestart, geldt deze beslissing van de federale overheid eveneens voor leegstaande woningen.

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEA hiervoor een communicatie uitsturen.

 

Bron: nieuwsbrief VEA