Overslaan en naar de inhoud gaan

Update: het VEKA heeft op haar website gepubliceerd dat er voorlopig geen haalbaarheidsstudies moeten uitgevoerd worden omdat de webapplicatie voor het ingeven van de resultaten niet langer functioneert en ook niet hersteld zal worden: website VEKA.

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werden bepalingen vastgelegd voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen. Voor de precieze bepalingen kan u terecht op de website van het VEA, maar kortweg komt het erop neer dat bouwprojecten groter dan 1000m² verplicht worden een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor alternatieve energiesystemen. Het VEA noemt dit zelf wel eens haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie, maar dit is in feite niet helemaal correct: warmtekrachtkoppeling en warmtepompen zijn immers niet (per sé) een vorm van alternatieve energie. Wél zijn het duurzame energietechnieken, daar ze zuinig of efficiënt omspringen met de ons beschikbare energie. 

Welke technieken precies opgenomen moeten worden in de haalbaarheidsstudie hangt af van de grootte en de eindbestemming van het project. We sommen voor u graag de verschillende technieken even op: 

Er zijn geen wettelijke richtlijnen vastgelegd die bepalen wie precies de haalbaarheidsstudie mag uitvoeren. Het spreekt echter voor zich dat voor het uitvoeren van een gefundeerde haalbaarheidsstudie een gedegen achtergrond in de alternatieve energietechnieken een must is. Daarnaast biedt een uitgebreide haalbaarheidsstudie u het voordeel dat u er ook effectief iets uit kan leren, en er misschien wel een behoorlijk bedrag mee kan uitsparen op de energiefactuur. 

Egeon helpt u graag in dit domein door het uitvoeren van uw haalbaarheidsstudies aan een schappelijke prijs. Omwille van de complexiteit van verschillende projecten kunnen we u geen vaste basisprijs voorleggen, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen. Nadat u ons een beeld heeft geschetst van het voorliggende project, zullen we u onze prijs op maat laten weten.