Overslaan en naar de inhoud gaan

Een sloopopvolgingsplan (SOP) is een verplichte bijlage bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (vroegere bouwaanvraag) waarbij een (gedeeltelijke) afbraak in het project is opgenomen van:

  • Minimum 1000m³ aan hoofdzakelijk niet-residentiële gebouwen
  • Minimum 5000m³ aan hoofdzakelijk residentiële gebouwen.

Bij gemengde projecten (residentieel en niet-residentieel) kijkt men naar het grootste aandeel, maar de meeste besturen tellen wel de volumes van beide projectdelen op, bv een woning van 500m³ wordt samen met een stal van 800m³ afgebroken. De afbraak van beide samen is groter dan 1000m³ en het grootste aandeel betreft een niet-residentieel gebouw, dus zullen de meeste gemeentebesturen om een SOP vragen om bij de omgevingsvergunningsaanvraag te voegen.

Indien het SOP door een door Tracimat erkend sloopdeskundige is opgemaakt, dan kan dit ook gebruikt worden voor de latere Tracimat-procedure, waardoor het vrijgekomen steenpuin kan worden afgevoerd als laagmilieurisico-puin.

Voor projecten waarbij geen verplicht SOP is toe te voegen, bijvoorbeeld voor de afbraak van een of meerdere eengezinswoningen met een totaal volume kleiner dan 5000m³, kan het vrijgekomen steen- en betonpuin enkel worden afgevoerd als laagmilieurisico-puin in volgende gevallen:

1. Overgangsperiode met afbraak voor 31-12-2019: asbestinventaris

Momenteel is er een overgangsperiode van toepassing voor projecten met afbraak voor 31/12/2019. Deze kunnen gebruik maken van een goedgekeurde asbestinventaris (geen OP nodig).

We kunnen deze inventaris voor een standaard eengezinswoning opmaken tegen de volgende prijs:

  • opmaak asbestinventaris: 500 euro excl btw, incl 1 plaatsbezoek en max 2 staalnames asbestverdachte materialen
  • bijkomende staalnames en -onderzoeken: 60 euro excl btw per bijkomend staal
  • dossierkosten en administratie Tracimatprocedure: 200 euro excl btw.

Hierbij zijn geen opvolgingsbezoeken nodig.

2. Standaardprocedure vanaf 1-1-2020

Indien de afbraak pas na 1/1/2020 zou plaatsvinden dient een SOP te worden goedgekeurd door Tracimat om het puin goedkoper te kunnen afvoeren. Voor de meeste eengezinswoningen is de kostprijs van deze procedure te hoog om profijt te kunnen maken van het afvoeren van het puin als laagmilieurisico-puin. We raden in dit geval dan ook meestal aan om het puin als normaal hoogmilieurisico-puin af te voeren naar een verwerker.